Villa Fredriksborg

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

 

Hos oss arbetar

 

Socialpedagoger

 

Beroendeterapeut

 

Behandlingsassistenter

 

Undersköterska

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

 

Vår spetskompetens ligger i

 

Ett salutogent förhållningssätt

Bemöta ungdomar med utåtagerande beteende

Neuropsykiatriska diagnoser

Gränssättning

Konflikthantering

Tydliggörande pedagogik

Hedersproblematik

Kost och hälsa

Samtalsmetodik (MI)

 

 

Vi samarbetar/samverkar med

 

Villa Fredriksborg har god kontakt med flera olika personer och organisationer för att ungdomen ska kunna utvecklas och skapa nätverk under behandlingstiden. Exempel på detta är skola, praktikplatser, vårdcentral, folktandvården, föreningsliv, ungdomsmottagning, FUB, organisationer för hedersutsatta, musiker, PT (personlig tränare), dietist och pastor. Möjlighet finns att utöva miljöterapi med häst och hund.

 

 

 

 

Tydlighet - Förutsägbarhet - Begripbarhet - Meningsfullhet