Villa Fredriksborg

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

 

Välkommen till Villa Fredriksborg

Nyfiken? Tryck här för att läsa mer

Kort om oss

 

På Villa Fredriksborg bedrivs behandlingsarbete med ungdomar som alla har ett

unikt sätt att uppfatta,tolka och förstå sig själva, sin vardag, och sin omgivning.

 

Inte sällan präglas denna verklighetsuppfattning av en kognitiv funktionsnedsättning

som påverkar impulskontrollen och gör det svårt att se sammanhang och följder.

På Villa Fredriksborg hjälper vi ungdomar att sätta ord på hur de själva uppfattar sin

situation, förstå sin vardag och utvecklas till fungerande unga vuxna.

 

 

Behandlingsarbete bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande:

 

-Utåtagerande beteende

-Psykosocial problematik

-Neuropsykiatriska diagnoser

-Utsatt för hedersproblematik

 

 

På Villa Fredriksborg arbetas systematiskt med barnets samtliga behovsområde

enligt BBIC. HVB-hemmet utgör en stabil miljö, genom en strukturerad vardag med många

trygga vuxna runt ungdomen. Behandlingen genomsyras av ett salutogent arbetssätt där ungdomens

resurser och positiva egenskaper lyfts fram och uppmuntras.

 

I vår verksamhet arbetar vi inte bara för hållbara relationer utan även för ett hållbart samhälle.

Villa Fredriksborg är en miljömedveten verksamhet där ekologiska

och närproducerade varor prioriteras, samarbete finns med lokala bönder.

 

All personal är utbildad i rePULSE och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten.

Villa Fredriksborg är ett öppet HVB – hem som ligger centralt beläget i Herrljunga.

 

 

 

På Villa Fredriksborg är både pojkar och flickor välkomna i åldern14-20 år.

Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån både SoL och LVU.

 

Tydlighet - Förutsägbarhet - Begripbarhet - Meningsfullhet