Gläntan ungdomsstöd

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

Välkommen till Gläntan ungdomsstöd

 

 

 

Gläntan ungdomsstöd fungerar som ett stöd i eget boende ofta efter att man på HVB-hemmet

Villa Fredriksborg genomgått de två stegen i dess regi och nått sina mål.

 

Gläntan står med lägenheter och stöd från personal.

Ibland fortsätter man sin behandling via rePulse eller annat samtalsstöd efter att man flyttar ut i steg 3

som vi också kallar det. Ibland behöver man mer praktisk hjälp

av vuxna med att sköta sitt eget boende, ekonomi och daglig sysselsättning. Någon har behov av ett mera

coachande stöd från personal.

 

Detta kan vi då tillhandahålla via personalgruppen som arbetar på HVB-hemmet. Varje ungdom har sin

egen vårdplan och genomförandeplan även i detta steg.

 

Man kan också flytta direkt till oss i Herrljunga om du är redo för att bo själv och har uppfyllt de mål som krävs

för att komma till steg 3. Tillsammans med socialtjänsten gör vi även här upp en genomförandeplan

utifrån uppdrag och vårdplan. När ungdomen bor i steg 3 så har han eller hon möjlighet att delta i

aktiviteter tillsammans med gruppen på HVB-hemmet eller delar av den om önskemål finns.

Ungdomen blir inbjuden att åka med på våra resor till fjällen och Dalsland.

 

Ungdomar kan också flytta till Gläntan ungdomsstöd från Villa Viking, vårt LSS-boende.

 

Ett Sol-beslut krävs och att ungdomen har tränat och blivit så självständig att man kan klara en egen lägenhet med stöd från personal.

Gläntan ungdomsstöd genomsyras av samma grundläggande värderingar och

förhållningssätt som våra boenden, se Villa Viking och Villa Fredriksborg. Personalen är känd och kan

stötta på rätt sätt när man följt ungdomens utveckling tidigare i boendet.

 

Lägenheterna är fint inredda och ligger i ett bostadsområde i centrala Herrljunga.