Villa Viking

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

 

Välkommen till Villa Viking

 

Kort om oss

 

Villa Viking är ett LSS boende i Herrljunga i Västergötland. Vi tar emot ungdomar från 14-21 år ifrån hela Sverige. För att flytta till oss skall man vara beviljad ett LSS-beslut (Boende §9.8).

Vi tar emot ungdomar med begåvningsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. autism, aspergersyndrom, ADHD.

 

Vi arbetar utifrån BBIC´s modell i genomförande av insatserna.

Tillsammans med anhöriga och socialtjänst samverkar vi för att hitta en helhetslösning för varje ungdom, det innefattar en individuellt anpassad skolgång, vi samverkar med flera skolor i närområdet(grundskola och gymnasium). Utifrån ungdomens önskemål och behov skapar vi en meningsfull fritid.

 

I boendet strävar vi efter att ha hemlika förhållanden, och trivsamma

miljöer som ungdomarna får vara med och utforma.

 

Vi har hög personaltäthet för att kunna tillgodose de omfattande behoven.

Personalgruppen har lång erfarenhet och blandad kompentens och består

av hälften killar, hälften tjejer.

 

Vi skapar en tydlig och förutsägbar vardag för våra ungdomar genom

individanpassande pedagogiska hjälpmedel och en strukturerad vardag.

På Villa Viking får närstående och familj komma på besök och övernattningsmöjligheter finns.

 

All personal är utbildad i rePULSE och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten.

 

 

 

 

Tydlighet - Värme - Trygghet - Humor - Tålamod - Inkännande

Villa Viking

Klicka på bilderna för att förstora