Villa Viking

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

 

Tydlighet, tydlighet, tydlighet

Genom tydlighet minskar risken för missförstånd och oro. Genom tydlighet minskar stress över att inte veta vad som kommer att hända.

Ett stort arbete läggs ned på att tydliggöra vardagen för våra ungdomar. Detta utvecklas individuellt då ungdomarna har olika sätt att förstå och uppfatta kommunikation.

•Tydlighet – genom scheman för veckan och dagen vet ungdomen vad som ska ske. Genom listor kan ungdomen bli självständig i sysslor som annars kan vara svåra att klara av.

•Förutsägbarhet – tydliga rutiner för ungdomen ger trygghet och förutsägbarhet.

•Begripbarhet – vardagen anpassas så att varje ungdom förstår.

•Meningsfullhet – personal och ungdom tillsammans skapar meningsfulla dagar med lärorikt innehåll som leder till utveckling.

 

Barnets behov i centrum BBIC

På Villa Viking arbetar man systematiskt med barnets samtliga behovsområden enligt BBIC.

rePULSE

All personal är utbildad i rePULSE och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten. Vi har handledning en gång i månaden.

Vägledande ord i bemötandet:

Respekt – Tillit – Bekräftelse – Ömhet/Värme – Närhet – Tillhörighet – Identitet

 

Miljöterapi

På Villa Viking använder vi oss av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Miljöterapin bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor som att städa, laga mat och umgås med såväl personalen som de andra ungdomarna.

Grunden i vårt miljöterapiarbete är att stärka ungdomens självkänsla och att träna olika sociala färdigheter.

 

Förhållningssättet på Villa Viking genomsyras av ett Salutogent arbetssätt där ungdomens resurser och positiva egenskaper lyfts fram och uppmuntras.

 

 

Tydlighet - Värme - Trygghet - Humor - Tålamod - Inkännande

Villa Viking

Klicka på bilderna för att förstora